Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

1. Наименование на административната услуга Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт. чл. 45 от Наредба № 8/2016 … Continue reading Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи