Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

1. Наименование на административната услуга Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт. … Continue reading Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава