Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

№ Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга Преместване на ученици в държавните и в общинските училища 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт. Закон за предучилищното и училищното образование – чл. 147 … Continue reading Преместване на ученици в държавните и в общинските училища