Списък на педагогическия и обслужващ персонал на ОУ „Христо Ботев”

№ по
ред
Име, презиме и фамилия Длъжност
1. Атидже Ибрям Мехмед Директор  
2. Найме Сали Ферад Старши учител 1-4 клас
3. Бахар Емин Мехмед Старши учител 1-4 клас  
4. Айгюл Гюрсел Адем Учител 1-4 клас  
5. Бирсен Юмер Керим Старши учител 5-7 клас  
6. Райчо Димитров Райчев Старши учител 5-7 клас  
7. Милена Йорданова Тодорова  Учител 5-7 клас  
8. Муталиб Тахсин Мехмед Старши учител 5-7 клас  
9. Ергюлен Неджати Керим Учител 1-4 клас  
10. Севгюл Тефик Мустафа Учител 1-4 клас  
11. Севен Сали Сали Учител 5-7 клас  
12. Милена Мирославова Шефкъ Учител 1-4 клас  
13. Николай Иванов Грудев Счетоводител  
14. Селиме Юсеин Юсмен Чистач  
15. Сали Мустафа Бектеш Огняр  
16. Севим Ахмед Мехмед Медицинско лице  
17. Зюлейха Юсеин Хюсеин Работник в стола

 1,401 total views,  1 views today