Начало

Основно училище “Христо Ботев” с.Зърнево, общ.Тервел, обл. Добрич, Ул. „Първа” №53

От сведенията в летописната книга на училището става ясно, че българско училище в с. Зърнево е открито непосредствено след ОСВОБОЖДЕНИЕТО на България от Османско иго. При завладяването на Добруджа от Румъния, обучението се е водило на румънски език.

През този период последователно директори са били Трифон Николов, Кръстьо Момчев,, Славчо Добрев, Кръстев и Душка Събева.

Частни турски училища се създали през 1942/43 учебна година във всяка една от шестте махали. Тези училища са съществували до 1947 година, когато издръжката на училищата е поела държавата.

От началото на учебната 1948/49 година се е разкрило пети клас на основното училище.

От 1950 до 1964 година са съществували три основни училища в селото – едно с изучаване само на български език и две – с изучаване на турски език.

Училището в така наречената централна махала се е помещавало в румънската застава.

През 1964 година училищата се обединили в едно, където обучението по всички учебни предмети се е водило на български език. Към съществуващата сграда са направили пристройка от три класни стаи.

СТРОИТЕЛСТВОТО на 12-класното училище и два кабинета е приключило през лятото на 1968 година. За да сподели радостта на селяните от Зърнево и техните деца и да открие просторната училищна сграда е пристигнал първият секретар на ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ на БКП /БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ/ в град Толбухин другарят Вълкан Шопов.

За ДИРЕКТОР на училището е бил назначен ЮСУФ БЕЙТУЛОВ, а за заместник-директор- Фахредин Мехмедов.

През 1970/71 учебна година директор на училището е била ЦЕНКА ДИМИТРОВА, а заместник-директор- Сеид Бейтулов.

През 1972/73 учебна година директор на училището е бил Сеид Бейтулов, а заместник-директор – Митка Асенова, а от 1974/75 година – Заид Исмаилов.

През 1972 година за учениците от с. Зърнево е имало нова придобивка- била е построена спортната зала. 

През 1978/79  учебна година за директор на училището е  била назначена ЕЛИСАВЕТА ГРОЗДЕВА, а заместник-директор – Петър Петров.

През 1980/81 учебна година за  директор на училището е бил назначен БОРИС ПАВЛОВСКИ, а заместник-директор – Петър Петров.

През 1981/82 учебна година за  директор на училището е бил назначен БОРИС ЖЕЛЕЗАРСКИ, а заместник-директор – Петър Петров.

Учебната 1981/82 година, година юбилейна е била открита по най-тържествен начин. Гости на тържеството са били др. Георгиев – председател на ОСНП , др. Т.Бонев- председател на ОбК на БКП и ОбНС-Тервел и  месни общественици.

През годините от 1984 година до момента последователно директори на училището са били: от 1984 до1989 г.- г-н Димитър Илчев, от 1989 до 1995 г. –  г-н Тошко Керанов, от 1995 г. до 1996 г. -г-н Ахмед Ходжа, от 1996 г. до 1999 г. –  г-н Райчо Райчев, от 1999 г. до 2001 г. – г-н Муталиб Мехмед и от 2001 г. до момента –  г- жа Атидже Мехмед

 10,705 total views,  6 views today