Административни услуги

На основание Приложение № 4 към Решение №704/05.10.2018 година на Министерския съвет ОУ “Христо Ботев”, село Зърнево, община Тервел, област Добрич предоставя следните административни услуги:

  1. Преместване на ученици в държавни и общински училища.
  2. Приемане на деца в І клас
  3. Издаване на заповед за признаване или отказ за завършен период или клас за класовете от І до VІ клас в училища на чужда държава
  4. Издаване на дубликати на документи за завършен клас, етап или степен на образованието – удостоверения и свидетелства

Информация за всяка административна услуга и образец на заявленията може да намерите в файловете по долу.

Прикачени документи

 1,138 total views,  1 views today