Приветствие за 50 години

17.09.2018 година

Уважаеми бивши и настоящи колеги, уважаеми гости, скъпи ученици!

Днес нашето училище чества своя половинвековен юбилей.

Има нещо величаво и сакрално в благородното дело да създадеш училище, да вградиш в него мечтите си, да му вдъхнеш неповторим дух, всичко това да превърнеш в традиция и най-трудното- с любов да го предадеш на поколенията да го развиват и пазят, да продължат делото. Такова благородно дело е нашето училище, което обединява през годините хиляди хора- учители, ученици, техните родители, служители, общественици. Обединява ни с онова нещо- позитивно и съзидателно, което е невидимо за очите и се пази, и носи само в сърцето.

Послучай празника  поздравявам всички, които са преминали през прага на ОУ „Христо Ботев” с.Зърнево. Поздравявам също и нашите възпитаници, бивши и настоящи. Пожелавам им да бъдат добри хора, да успяват със знания и умения и навсякъде, където и да се намират, да се гордеят, че са възпитаници на ОУ”Христо Ботев” с.Зърнево.

Благодарим Ви за труда, за талантите Ви, за волята и желанието за успехи, които са принос за авторитета на нашето училище.

В деня на 50 годишния юбилей на нашето училище ми се иска да отправя най-искрени и сърдечни пожелания към всички учители и служители, да сме живи и здрави, за да даряваме с много обич децата – бъдещето на България!