Приветствие по случай първия учебен ден

Поздравително слово по случай първия учебен ден

17.09.2018 година

СКЪПИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ И УЧЕНИЦИ,
УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ, УВАЖАЕМИ ГОСТИ И УВАЖЕМИ РОДИТЕЛИ

Днес е най-вълнуващият ден за българското училище. Първият учебен ден е много специален празник за всеки един от нас, защото е символ на почитта на българина към знанието и образованието. И тази есен училищните врати се отварят празнично, за да посрещнат малките и големите ученици, учителите и всички, които изпращат с благопожелание за добро начало своите деца и внуци.

Днес навсякъде училищните дворове са изпълнени с радостни и щастливи ученици, учители и родители.

Най-вълнуващ е празникът за първокласниците.

Скъпи първокласници, този ден е много специален за Вас, вашите учители и родители. Първият училищен звънец удари, Вие днес прекрачвате прага на училището и поемате по един дълъг път, водещ към знание и наука, към нови хоризонти, към задължения и отговорности. Нека взаимно се учим едни от други, вървейки заедно по този път.
 

Пожелавам Ви незабравими дни, успешно обучение и вяра в учителите, с които ще бъдете заедно! Поставете добро начало на вашето обучение, за да се радвате на положителни резултати в края му.

 Пожелавам ви щастливо детство и успехи в учението!

Вълнуващ е празникът и за седмокласниците. За тях това е последният първи учебен ден. Днес те влизат за последна година в училище като наши ученици.

Скъпи седмокласници, желая на всички вас достойно и с любов да извървите пътя на изучаване на учебните дисциплини, пътя на изучаване на новите технологии.

Знайте, че ви очаква много труд и нови предизвикателства. Затова ви пожелавам успех и целеустременост,

Скъпи ученици, с помощта на вашите учители и родители Вие имате реалната възможност да избирате, да изучавате, да усвоявате, да знаете и да можете всяко едно нещо, което Ви интересува. Надявам се, че всеки един от вас е открил своята творческа страна, именно тук в училище и вярвам, че Вие имате способността да ги развивате и усъвършенствате и в бъдеще.

Уважаеми колеги, – необикновен и неповтарящ се е всеки миг в училище, всеки ден е едно ново предизвикателство и едно ново начало – да бъдем учители, това е голямо богатство и огромна отговорност. На нас е предоставена невероятната възможност да бъдем творци, откриватели, имащи прекрасната способност да изградим основата на знанието, на любознателността, на творчеството, на логиката, да показваме пътя към красотата, към щастието и към любовта, да откриваме талантливите, да подаваме ръка на тези, които се нуждаят, за да подготвим всяко едно дете за най-строгия учител – живота и за най-мъдрия учител–книгата.
Всеки един от нас, отдавайки себе си на децата, с любов и професионализъм, поставя основите и гради общото ни бъдеще.

 Нека любовта на учениците бъде най-ценното признание за отговорния ни труд!

Искам да благодаря за доверието на всички

Вас родители, които сте ни поверили най-скъпото си – своите деца. Съветвам ви да ги подкрепяте в нелекия им път. Вдъхвайте им увереност и ги убеждавайте, че със своя труд и упоритост ще станат знаещи, можещи и успели хора!


Пожелавам Ви много здраве и успех!
На добър час през новата учебна 2018-2019 година!